Vision

Eskilstuna flygplats har en mycket stor utvecklingspotential genom samspelet med Svealandsbanan. Ett tågstopp i anslutning till flygplatsen är en nödvändig, grundläggande utvecklingsfaktor.

Vision i ord
 • Tågstopp i söder på Svealandsbanan.
 • Utbyggnad av rullbanan till 3 000 x 45 m.
 • Når hela Europa, USA och Asien.
EASY ACCESS
 • Passagerare från och till storstockholmsområdet och Mälardalen.
 • Bättre spårkapacitet söder om Stockholm och på Svealandsbanan kortar restiderna.
 • Sammanlänkad förbindelse med Arlanda.
 • Med bil från E20.
 • Demografiskt och logistiskt optimalt läge.
 • Ansluter till Eskilstuna logistikpark.
MILJÖ
 • Miljötillstånd för 27 400 rörelser.
 • Få närboende.
 • Mindre känsligt för bullerstörningar.
Eskilstuna Flygplats – Historik

Eskilstuna Flygplats – Historik

1952 antogs första generalplanen som berörde området där flygplatsen nu är belägen.
Eskilstuna Flygplats – Miljö

Eskilstuna Flygplats – Miljö

Vi strävar efter en ekologiskt hållbar samhällsutveckling i samverkan med andra trafikslag.
En del av Eskilstuna Logistik

En del av Eskilstuna Logistik

E-handel, datacenter eller industri. Kom och etablera dig i Eskilstuna. Du kan börja bygga direkt. Vi har redan planlagt 420 hektar åt dig.