Flygplatsfakta

Verksamheten på Eskilstuna flygplats består i huvudsak av lättare skolflyg, ca 7 000 rörelser. Övrigt flyg, ca 1 000 rörelser, utgörs av taxi-, affärs-, transport- och ambulansflyg.

Organisation

Flygplatsen drivs av Eskilstuna Logistik och Etablering AB som är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld.

Eskilstuna Flygplats
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Box 78, 631 02 Eskilstuna

Läs mer om Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Verksamheter

  • European Air Service är operativt ansvarig och svarar för fälthållning, flygtrafikledning och tekniskt underhåll.
  • Eskilstuna Motorflygklubb - en ideellt arbetande klubb.
Johan Kalfas
Verksamhetsansvarig Eskilstuna Flygplats (upphandlad leverantör)
016-940 20
johan.kalfas@eamanagement.se
Eskilstuna Flygplats – Historik

Eskilstuna Flygplats – Historik

1952 antogs första generalplanen som berörde området där flygplatsen nu är belägen.
Eskilstuna Flygplats – Miljö

Eskilstuna Flygplats – Miljö

Vi strävar efter en ekologiskt hållbar samhällsutveckling i samverkan med andra trafikslag.
En del av Eskilstuna Logistik

En del av Eskilstuna Logistik

E-handel, datacenter eller industri. Kom och etablera dig i Eskilstuna. Du kan börja bygga direkt. Vi har redan planlagt 420 hektar åt dig.