Vision i ord

Eskilstuna flygplats har en mycket stor utvecklingspotential genom samspelet med Svealandsbanan.
Ett tågstopp i anslutning till flygplatsen är en nödvändig, grundläggande utvecklingsfaktor.

 • Tågstopp i söder på Svealandsbanan.
 • Utbyggnad av rullbanan till 3 000 x 45 m.
 • Når hela Europa, USA och Asien.

EASY ACCESS

 • Passagerare från och till storstockholmsområdet och Mälardalen.
 • Bättre spårkapacitet söder om Stockholm och på Svealandsbanan kortar restiderna.
 • Sammanlänkad förbindelse med Arlanda.
 • Med bil från E20.
 • Demografiskt och logistiskt optimalt läge.
 • Ansluter till Eskilstuna logistikpark.

MILJÖ

 • Miljötillstånd för 27 400 rörelser.
 • Få närboende.
 • Mindre känsligt för bullerstörningar.