Eskilstuna flygplats är en del av Eskilstuna Logistik och Etablering

Driver du e-handel, lager och logistik, datacenter, industri eller tillverkning. Då är Eskilstuna platsen för dig. Från Eskilstuna når du 3,8 miljoner människor inom 60 minuter. Vi har en väl utbyggd infrastruktur med såväl vägar, järnvägar, flyg och hamnar som el- och kommunikationsnät. I regionen finns ett 15-tal universitet och högskolor, världsledande företag och kompetenta medarbetare som vill göra skillnad.

Flygplats ligger strategiskt placerad mitt i Eskilstuna Logistikpark med direkt anslutning till järnväg och motorväg. Flyget är ett flexibelt transportalternativ som kan ta emot affärs- och fraktflyg och snabbt se till att viktiga produkter och reservdelar når dina kunder och minimerar stillestånd och ekonomiska förluster.

Flygplatsen används också för taxiflyg, ambulansflyg, privatflyg och charter. Landningsbanan är på 1 886 meter och har kapacitet att ta emot fullstora fraktplan.
I regionen finns även tillgång till flygplatser i Arlanda, Skavsta, Västerås och Örebro.