Flygplatsfakta

Verksamheten på Eskilstuna flygplats består i huvudsak av lättare skolflyg, ca 7 000 rörelser. Övrigt flyg, ca 1 000 rörelser, utgörs av taxi-, affärs-, transport- och ambulansflyg.

Organisation

Flygplatsen drivs av Eskilstuna Logistik och Etablering AB som är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld.

Eskilstuna Flygplats
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Box 78, 631 02 Eskilstuna

Läs mer om Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Verksamheter

  • European AirCargo är operativt ansvarig och svarar för fälthållning, flygtrafikledning och tekniskt underhåll
  • Eskilstuna Motorflygklubb - en ideellt arbetande klubb